چه ساختمان هایی بیشتر در خطر زلزله هستند؟

در ادامه این مقاله به معرفی ساختمان‌هایی پرداخته‌ایم که در خطر آسیب در زمان زلزله هستند.
۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰
ادامه