نصب فاضلاب (همه چیز صفر تا 100 درباره نصب اتصال اگو فاضلاب شهری: قوانین، استانداردها)

طرح فاضلاب شهری تهران یکی از مهم ترین طرح های عمرانی در این شهر است. این طرح با هدف جمع آوری و انتقال فاضلاب های شهری به تصفیه خانه های فاضلاب و سپس دفع بهداشتی آنها، اجرا می شود.
۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۱
ادامه

انتقال فاضلاب شهری با استفاده از تجهیزات به روز و بادوام

یکی از تجهیزات اساسی در خطوط انتقال فاضلاب و نقاط نصب منهولها، دریچه منهول فاضلاب است که نقش بسیار مهمی در مدیریت فاضلاب دارد. این دریچه‌ها به عنوان نقاط دسترسی به سیستم فاضلاب و خطوط انتقال آنها عمل می‌کنند
۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۳
ادامه